Những câu hỏi phỏng vấn kỳ quặc từ 396 nhà tuyển dụng

Một cuộc khảo sát về 396 nhà tuyển dụng được tiến hành bởi công ty JobsCentral Group đã hé lộ những câu hỏi kì quặc mà họ từng đưa ra trong các cuộc phỏng vấn việc làm.

Các ứng viên tham gia khảo sát này cho biết các nhà tuyển dụng đã sử dụng những câu hỏi giả định để kiểm tra và hiểu về ứng viên nhiều hơn. Khảo sát được thực hiện trong khoảng thời gian tháng 8–9/ 2012.

 

Nếu là một siêu nhân, bạn muốn là ai và tại sao?
Nếu là một siêu nhân, bạn muốn là ai và tại sao? .
 Bạn có 15 phút để nói cho chúng tôi biết công dụng của một viên gạch
Bạn có 15 phút để nói cho chúng tôi biết công dụng của một viên gạch .
Nói cho tôi 3 tính cách tích cực mà bạn không có
Nói cho tôi 3 tính cách tích cực mà bạn không có .
Nếu là một động vật, bạn muốn là con vật nào?
Nếu là một động vật, bạn muốn là con vật nào? .
Nếu bạn có thể tráo đổi bản thân với ai đó, bạn sẽ là ai? Người sống hay người chết, người thật hay giả tưởng?
Nếu bạn có thể tráo đổi bản thân với ai đó, bạn sẽ là ai? Người sống hay người chết, người thật hay giả tưởng? .
Nếu bạn được chọn bất kì vị trí nào trong công ty này, bạn sẽ chọn vị trí nào và tại sao?
Nếu bạn được chọn bất kì vị trí nào trong công ty này, bạn sẽ chọn vị trí nào và tại sao? .
Nếu được chọn, bạn thích là thương hiệu nào và tại sao?
Nếu được chọn, bạn thích là thương hiệu nào và tại sao? .
 Nói 5 tính từ miêu tả bản thân bạn và giải thích tại sao?
Nói 5 tính từ miêu tả bản thân bạn và giải thích tại sao? .
Nếu bạn được yêu cầu thiết kế một linh vật cho công ty, trông nó sẽ như thế nào?
Nếu bạn được yêu cầu thiết kế một linh vật cho công ty, trông nó sẽ như thế nào? .
Nếu là ông chủ, bạn điều hành công ty như thế nào?
Nếu là ông chủ, bạn điều hành công ty như thế nào? .

Theo Nguyễn Thảo
Vietnamnet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s