Tổng hợp phim tắt Ms Word

Đã có quá nhiều thủ thuật và phím tắt EXCEL được Thủ Thuật EXCEL giới thiệu. Hôm nay page sẽ giới thiệu với bạn 1 số phím tắt cực kì hữu ích trong phần mềm văn phòng MS WORD. Mong rằng chúng sẽ giúp đỡ các bạn được nhiều trong công việc.

1 Ctrl+1: Giãn dòng đơn (1)

2 Ctrl+2: Giãn dòng đôi (2)

3 Ctrl+5: Giãn dòng 1,5

4 Ctrl+0 (zero): Tạo thêm độ giãn dòng đơn trước đoạn

5 Ctrl+L: Căn dòng trái

6 Ctrl+R: Căn dòng phải

7 Ctrl+E: Căn dòng giữa

8 Ctrl+J: Căn dòng chữ dàn đều 2 bên, thẳng lề

9 Ctrl+N: Tạo file mới

10 Ctrl+O: Mở file đã có

11 Ctrl+S: Lưu nội dung file

12 Ctrl+P: In ấn file

13 F12: Lưu tài liệu với tên khác

14 F7: Kiểm tra lỗi chính tả tiếng Anh

15 Ctrl+X: Cắt đoạn nội dung đã chọn (bôi đen)

16 Ctrl+C: Sao chép đoạn nội dung đã chọn

17 Ctrl+V: Dán tài liệu

18 Ctrl+Z: Bỏ qua lệnh vừa làm

19 Ctrl+Y: Khôi phục lệnh vừa bỏ (ngược lại với Ctrl+Z)

20 Ctrl+Shift+S: Tạo Style (heading) -> Dùng mục lục tự động

21 Ctrl+Shift+F: Thay đổi phông chữ

22 Ctrl+Shift+P: Thay đổi cỡ chữ

23 Ctrl+D: Mở hộp thoại định dạng font chữ

24 Ctrl+B: Bật/tắt chữ đậm

25 Ctrl+I: Bật/tắt chữ nghiêng

26 Ctrl+U: Bật/tắt chữ gạch chân đơn

27 Ctrl+M: Lùi đoạn văn bản vào 1 tab (mặc định 1,27cm)

28 Ctrl+Shift+M: Lùi đoạn văn bản ra lề 1 tab

29 Ctrl+T: Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản vào 1 tab

30 Ctrl+Shift+T: Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản ra lề 1 tab

31 Ctrl+A: Lựa chọn (bôi đen) toàn bộ nội dung file

32 Ctrl+F: Tìm kiếm ký tự

33 Ctrl+G (hoặc F5): Nhảy đến trang số

34 Ctrl+H: Tìm kiếm và thay thế ký tự

35 Ctrl+K: Tạo liên kết (link)